Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać

AMD - "Age-related macular degeneration" - na czym polega?

AMD - "Age-related macular degeneration" - na czym polega?

AMD (ang. age-related macular degeneration) to choroba związana z wiekiem, która wpływa na obszar centralnej siatkówki oka, nazywanej plamką żółtą. Plamka żółta jest odpowiedzialna za centralne widzenie, które jest niezbędne do czytania, prowadzenia samochodu, rozpoznawania twarzy i wykonywania innych codziennych czynności.

AMD powoduje stopniowe uszkodzenie plamki żółtej, co prowadzi do pogorszenia widzenia centralnego. Istnieją dwie główne formy AMD: sucha i mokra.

AMD sucha jest wynikiem zaniku komórek siatkówki, co prowadzi do powstania żółtych plam, tzw. "drobinek tłuszczu", na plamce żółtej. Z kolei AMD mokra jest wynikiem nieprawidłowego wzrostu naczyń krwionośnych pod plamką żółtą, co może prowadzić do wycieku płynu i krwi w obszarze siatkówki.

AMD jest chorobą postępującą i może prowadzić do znacznego pogorszenia jakości życia, zwłaszcza jeśli dotknie oba oczy. Choć AMD nie ma leku, istnieją pewne strategie, które mogą pomóc w opóźnieniu postępu choroby, takie jak zdrowe odżywianie, unikanie palenia papierosów, regularne badania okulistyczne i stosowanie specjalnych witamin i suplementów diety.

Zapraszamy do salonu Graloptic Częstochowa oraz do naszych pozostałych salonów w Lublińcu, Oleśnie i w Kaletach

 

SALONY OPTYCZNE
GRALOPTIC
Zadzwoń do nas i umów się na badanie